ආණ්ඩුව විසින් හදන ලද ඝෝෂාව අද ආණ්ඩුවටම පාරා වළල්ලක් වෙලා – අනුර කුමාර

පාස්කකු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසන් සභා වර්තාව මේ වනවිට ලැබී ඇති බවත් ඒකී විමර්ශන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආණ්ඩුවට බල කළ බවත් අනුර කුමාර දිසානායක පවසයි.

නමුත් ආණ්ඩුවට ඒ් සහාද පැහැදිලි පිළිතරක් ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබී නොමැති බවත් ඒ් වෙනෙුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී දිගින් දිගටම හඩ නැගීමට කටයුතු කරන බවත් හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

ඒමෙන්ම ආණ්ඩුව තමන් විසින්ම ගොඩ නගන ලද කොමිසන් වාර්තා තුළින් ඔවුන්ටම එය පාරා වළල්ලක් බවට පත්ව ඇති බව ඔහු කියා සිටී. මේ හෙතෙුවෙන් ආන්ඩුව කල්මරමින් කටයුතු කරන බව මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටී.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වූවන්ට දඩුවම් ලබා දිය යුතු යැයි ජනතාව තුළ බලා පොරොත්තුවක් තිබුණත් ඒහි විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී තිබෙන්නේ සහරාන්ට උඩින් සිටියේ කව්ද? මෙම ප්‍රහාරයේ මහ මොළ කරුවන් කව්ද? යන කිසිදු තොරතුරක් නිරාවරණය නොවන පරිදි. මේ නිසා ආණ්ඩුව විසින් හදන ලද ඝෝෂාව අද ආණ්ඩුවටම පාරා වළල්ලක් වී ඇති බව ඔහු පවසයි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවනවිට ඔහු සාම්ප්‍රධායික දේශපාලනඥයෙකු නොවන බවත් ඔහු ඒ්සේ කටයුතු නොකර බවට මතයක් ගොඩ නගා වියත්මග නැමැති කණ්ඩායම සමග රට පාලනය කරන බටත් පැවසූ බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

නමුත් මේ ජන්දේ දිනලා ආණ්ඩුව පිහිටවීමෙන් පසුවත් රට පාලනය කරන්නේ පරණ පිරිසම බව හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ මාධ්‍යවේදීන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.

Related posts

Leave a Comment