රටවල් 05 කට ගුවන් ගමන් නවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට රටවල් 05 කට ගුවන් මගීන් රැගෙන යෑම අද (12) දින අලු‍යම  සිට අත්හිටුවා ඇති බව කටුනායක ගුවන් තොටුපළ කාර්යය භාර නිලධාරීවරයා පැවසීය .ඒ අනුව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි සහ සාජා ගුවන් තොටුපළ , සිංගප්පූරුව , ඉතාලිය , පිලිපීනය සහ  ඕස්ටෙලියාව වෙත ගුවන් මගීන් රැගෙන යෑම අද අලු‍යම සිට අත්හිටුවා තිබේ .

එහෙත් එම රටවල සිට තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගුවන් මගීන්ට පැමිණීමට අවසර හිමි වී  තිබේ.

Related posts

Leave a Comment