මල්වතු – අස්ගිරි උපසම්පදා පින්කම් නවතී

උභය මහා විහාරීය මහ නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ දෙනම ප්‍රමුඛ විංසත් වර්ගික කාරක සංඝ සභාව තීරණය කර තිබෙන්නෙ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගෙන මෙවර මල්වතු අස්ගිරි උභය මහා විහාරීය උපසම්පදා විනය කර්ම පුණ්‍යෝත්සව නොපවැත්වීමටයි. පසුගිය වසරේදී ද උපසම්පදා පුණ්‍යෝත්වය නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් මෙවර සීමිත පිරිසකගේ සහභාගිත්වය ඇතිව සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අනුකූලව අදාළ කටයුතු කිරීමට තීරණය කර තිබුණත් පවතින කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගෙන එම කටයුතු අත්හිට වූ බව උභය මහා විහාරීය ලේඛකාධිකාරි නාහිමිවරු පවසා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment