ඊයේ දෛනික ආසාදිතයන් ගණන මෙන්න

ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 2,386ක් හඳුනාගෙන තිබේ.

මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 133,484ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඊයේ දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි 1,016ක් සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබු සමස්තය ද 107,657ක් විය.

Related posts

Leave a Comment