ඊයේ මෙර​ට 80,277 කට කොරෝනා එන්නත ලබාදෙයි (වාර්තා ඇතුලත්)

ඊයේ (12) දිනය තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 80,277 දෙනෙකුට කොරෝනා එන්නත් පළමු මාත්‍රාව ලබාදී තිබෙනවා. එහිදී රුසියානු ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා 3,335 ක් ලබාදී ඇති අතර, චීන සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා 79,403 ක් ලබාදී ඇති බව සඳහන්.

එන්නත් ලබාදීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාව පහතින්,

Related posts

Leave a Comment