අද සිට ගම් 11 ක් හුදෙකලා කරයි

කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ දිස්ත්‍රික්ක 3ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11 ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරන බවයි.

හුදෙකලා කරන ප්‍රදේශ පහතින්,

Related posts

Leave a Comment