සබරගමුවේ සහ මධ්‍යම පළාතේ වාහන අයිතිකරුවන්ට දැනුම්දීමක්

සබරගමුව පළාත තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

රටේ පවතින කොරෝනා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන එම තීරණය ගත්බව සඳහන් වේ.

ඒ අනුව, එම පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අද (13)  සිට 2021.05.31 දින දක්වා අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

එම කාලසීමාව ඇතුළුව 2021.06.15 දින දක්වාම දඩ මුදලකින් තොරව ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට තීරණයකර ඇති බව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මේ අතර, මධ්‍යම පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් එම්. ඩබ්. එම්. එම්. මඩහපොළ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ මධ්‍යම පළාතේ ලියාපදිංචි වී ඇති වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවය.

ඒ අනුව 2021.05.17 සිට 2021.06.14 දින දක්වා කාලසීමාව තුළ කල් ඉකුත්වන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සඳහා දඩ මුදල් අය නොකරන බව ඔහු පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment