තවත් කොවිඩ් මරණ 24ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 24 ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සංඛ්‍යාව 892 දක්වා ඉහළ යනවා.

නිළ නිවේදනය පහතින්,Related posts

Leave a Comment