ලංකා සීනි සමාගමේ 35 වසරක ඉතිහාසය තුළ ලැබූ ඉහළම ලාභය

ලංකා සීනි සමාගමේ 35 වසරක ඉතිහාසය තුළ ලැබූ ඉහළම ලාභය වන රුපියල් කෝටි 130ක් ඉක්මවූ මුදලක් ඉකුත් වසරේදී හිමි කර ගෙන තිබේ.

ආයතනයේ වසර 5ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ කළ අනියම් හා කොන්ත්‍රාත් සේවකයන් 2,000කට වැඩි පිරිසකට ස්ථිර පත්වීම් දීමටත්, උසස්වීම් ප්‍රමාද වූ සේවයන්ට උසස් වීම් දීමටත් අප්‍රේල් මාසයේදී සේවය කළ සියලු දෙනාට ප්‍රසාද දීමනා හා දිරි දීමනා දීමට මේ ලාභය ලද වහාම සීනි සමාගම කටයුතු කර තිබේ.

ගොවීන්ගෙන් ගන්නා උක් මෙ. ටො එකක් සඳහා ගැනුම් මිල මේ වන විට 10%කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර ගොවීන් හටද ප්‍රසාද දීමනා සහ දිරි දීමනා දීමටද ලංකා සීනි සමාගම සමත්ව තිබේ. මේ ගොවීන් සඳහා 50% ක බිම් සහනාධාරයක් සහ උක් බීජ සහනාධාරයක්ද දීමට පියවර ගෙන ඇත.

ලංකා සීනි සමාගම විසින් පැල්වත්ත ප්‍රදේශයේ අලුතෙන් හෙක්ටයාර 2,500ක් සහ සෙවනගල ප්‍රදේශයේ අලුතින් හෙක්ටයාර 500ක් වගා කිරීම හේතුවෙන් සෘජු හා වක්‍ර රැකියා දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් දීමටද හැකි වී ඇත. උක් අස්වැන්න සහ සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ප්‍රතිඵල ලෙස සත්ව ආහාර නිෂ්පාදන කිරීමේ නව අදහසක් තුළින් උපයන අතිරේක ආදායම් මඟින් ගොවීන්ට අමතර ආදායම් උපයා දීමටද පියවර ගෙන තිබේ.

පසුගිය වසර ගණනාවක් පාඩු ලබමින් පැවැති සීනි සමාගම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ගේ නායකත්වය යටතේ රාජ්‍ය ඇමැති ජානක වක්කුඹුර මහතාගේ සහ එහි සභාපති ජානක නිමලචන්ද්‍ර මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් යුතුව මේ වන විට රටේ වැඩිම ලාභයක් ලබන ආයතනයක් බවට පත්ව තිබෙන බව එම සමාගම පෙන්වා දෙයි.

2020 වසරේ ඔක්තෝබර් අග වන විට ලංකා සීනි සමාගම විසින් සීනි මෙ. ටො. 40,000ක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් අපේක්ෂිත ලාභයට වඩා වැඩි මේ ලාභය හිමි කර ගෙන තිබේ.

Related posts

Leave a Comment