“ස්පුට්නික් 5” එන්නත ගැන විස්තරයක්

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා, ගැමලෙයා පර්යේෂණ ආයතනය සහ රුසියාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගයෙන් රුසියානු ආර් – ෆාර්ම් නිෂ්පාදනයකි. මේ එන්නත සති 4ක පරතරයකින් මාත්‍රා 2ක් ගත යුතුය. (මාත්‍රා දෙක අතර පරතරය සති 3-12 දක්වා කාලය ඇතුළත ගත හැකිය). මෙහි කාර්යක්ෂමතාව 91.6%කි. මේ එන්නත දුන් ස්ථානය වේදනාව, රතුවීම හා ඉදිමීම විය හැකිය. කෙටි කාලීන හිසරදය, වෙව්ලීම, උණ, අපහසුතාව, සන්ධි වේදනාව, මාංස පේශි වේදනාව වාර්තා වන අතර, ඔක්කාරය, අජීර්ණය සහ ආහාර රුචිය අඩු වීම සුලභව වාර්තා වේ. වසා ගැටිති ඉදිමීමද කලාතුරකින් වාර්තා වෙයි.

Related posts

Leave a Comment