ජලාශ 4ක වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරන්නේ ජලාශ 4ක වාන් දොරටු විවෘත කල බවයි. පවතින දැඩි වැසි තත්වය හේතුවෙන් මෙලෙස වාන්දොරටු විවෘත කල බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ. ඒ අනුව කැනියොන්,නොර්ට්න්,උඩවලව හා කුකුලේගඟ ජලාශ වල වාන් දොරටු මෙලෙස විවෘත කර තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් මෙම ජලාශ ආශ්‍රිත පහත් බිම් වල ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment