“යුපුන් අබේකෝන්” වාර්තා අලුත් කරයි


අද ශ්‍රී ලංකා කෙට් දුර ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් මීටර් 100 ඉසව්ව සඳහා පිහිටුවා තිබූ ඔහුගේම ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව බිඳ හෙළන්නට සමත්වුණා. ඒ ඉතාලියේ සවෝනාහිදී පැවති ශූරතා මළල ක්‍රීඩා තරගයේදී මීටර් 100 ඉසව්ව තත්පර 10.15ක කාලයකින් නිමා කරමින්.

Related posts

Leave a Comment