කැළණි ගඟ පිටාර ගලයි – ප්‍රදේශ 8ක ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම්

ඊයේ දිනයේ අධික වර්ෂා තත්ත්වය සමඟ කැළණි ගඟ පිටාර ගලා තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරනවා. එමෙන්ම දෙහිඕවිට,රුවන්වැල්ල, දොම්පේ, සීතාවක, කඩුවෙල, බියගම,කොලොන්නාව හා වත්තල ප්‍රදේශ වල ජනතාවට අවධානයෙන් පසු වන ලෙස අනතුරු අඟවා තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment