දිස්ත්‍රික්ක 2 ක ගම් 8 ක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක දෙකක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අටක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ ප්‍රදේශ පහතින්.

Related posts

Leave a Comment