සංචරණ සීමාවලින් ඇඟලුම් කර්මාන්තයට බාධාවක් නැහැ – යුද හමුදාපති

යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසන්නේ සංචරණ සීමා පවතින කාලය තුළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවසර ලැබෙන බවයි.
එම නිවේදනය පහතින්.

Related posts

Leave a Comment