“සයිනොෆාම්” කොවිඩ් එන්නත වයස අවුරුදු 60ට වැඩි අයටත්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ පවසන්නේ වයස අවුරුදු 60 වැඩි සංකූලතා නොමැති පුද්ගලයින් සඳහා චීන සයිනොෆාම් කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාදීම සඳහා කොවිඩ් මර්දන කාර්යය සාධක බලකාය තීරණය කර ඇති බවයි. ඇය පවසන්නේ සයිනොෆාම් එන්නත් තොග ඉදිරියේදී මෙරටට ලැබීමට නියමිතව ඇති බවටයි.

Related posts

Leave a Comment