අවතැන් වුවන් බේරා ගැනීමට හමුදාව සහාය

පවතින වැසි තත්වය හේතුවෙන් නාය යාම් හා ගංවතුර තත්වයක් උද්ගත වී තිබෙනවා. මේ සඳහා අදාළ සෑම ප්‍රදේශයකටම යුධ හමුදා යොදවීමට පියවර ගත් බව යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. අවතැන් වුවන් බේරා ගැනීමේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් වෙනම ස්ථානයකටත්, ආසාදිත නොවූවන් වෙනම ස්ථානයකටත් ගෙනයාමට විශේෂ මෙහෙයුමක්ද ක්‍රියාත්මකයි.

Related posts

Leave a Comment