පහරදීමක් හේතුවෙන් මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් අත්අඩංගුවට

මිහින්තලය ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ඉන්දික රුක්ෂාන් රාජපක්ෂ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මිහින්තලය ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂනායකවරයාට පහරදීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙනුයි මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

Related posts

Leave a Comment