ලබන සඳුදා සිට හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශවල ජනතාවට සහන මල්ලක්!

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල සුදුසුකම් ලැබූ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් සහන මල්ලක් ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් එම සහන මලු ලබාදිය යුතු පිරිස් තෝරාගෙන ඇති අතර, රුපියල් 5,000 ක වටිනාකමකින් යුත් අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය විස්සක් ඊට ඇතුළත්.

මෙම සහන මල්ල එළඹෙන සඳුදා සිට දින 3 ක කාලසීමාවක් ඇතුළත ලබාදීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

ඒ අනුව සුදුසුකම් ලැබූ පුද්ගලයින් සඳහා සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන් සමෘද්ධි නිලධාරීන් විසින් සහන මල්ල බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදුකරනු ඇති.

Related posts

Leave a Comment