කැළණි ගඟ දෙපස ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම්

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ කැළණි ගඟේ ජල මට්ටම සීග්‍ර ලෙසින් ඉහළ යමින් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. මෙම නිවේදනයට අනුව  දෙහිඕවිට, රුවන්වැල්ල, දොම්පේ, සීතාවක, කඩුවෙල, බියගම, කොලොන්නාව, වත්තල හා කොළඹ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල කැලණි ගඟ ආශ්‍රිත පහත්බිම්වල සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව අනතුරු ඇගවයි. කැළණි ගඟ දෙපස පහත් බිම්වල ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවයි එම මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි

Related posts

Leave a Comment