දිස්ත්‍රික්ක 3ක තවත් වසම් 42ක් හුදෙකලා කරයි

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසුවේ කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් දිස්ත්‍රික්ක තුනක ග්‍රාම සේවා වසම් 42ක් හුදෙකලා කළ බවයි. කුරුණෑගල, මඩකලපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල වසම් 42ක් මෙසේ හුදෙකලා කළ බවත් දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් මේ හුදෙකලා කිරීම් එළඹෙන 17 වැනි සඳුදා පෙරවරු 4.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවත් යුද හමුදාපතිවරයා කියා සිටියේය.

තවත් දිස්ත්‍රික්ක 2කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් කිහිපයකට පනවා තිබූ හුදෙකලා බව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව පැවසූ යුද හමුදාපතිවරයා මේ හුදෙකලා තත්ත්වයන් නිදහස් කිරීමද ක්‍රියාත්මක වන්නේ එළඹෙන සඳුදා පෙරවරු 4න් පසුව බව ප්‍රකාශ කළේය.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කිරන්කුලම් පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත්,

150 සී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ, වැව පාර මංචෝනා දෙසට ප්‍රදේශය
වේවින් මිල් මාවත ප්‍රදේශය,
වේලාපොඩි පාර ප්‍රදේශය,
කනකිඅම්මාන් කෝවිල පාර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය ,
150 බී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ලකේ මාවත විතන්‍ය ප්‍රදේශය,
අප්පුහාමි මාවත වෙරළබඩ ප්‍රදේශය
හුදෙකලා කර තිබේ.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කින්නියා පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්,

කින්නියා (226 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
පෙරිය කින්නියා (225 බී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
කුට්ටිකරච්චි (226 ඊ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
අහුතර් නගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
පෙරියතුමුනේ (226) ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
මලින්තුරේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
රහුමානියා නගරය (225) ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
සින්න කින්නියා (225 ඒ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
මන්චෝලි (225 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කට්ටෙයාරු ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
කුරින්චකර්නි ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
මුනාචචෙනෙයි ග්‍රාම නිලධාරි වසම,


කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, ගිරිඋල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත්,

හමන්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
නාරංගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
නාරංගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බටපොතැල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
මල්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
දොඩම්පොත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
නාරංගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
වත්තේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
කටුගම්පොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
කවුඩුමුන්න ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
හමනාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
වෑත්තෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මුම්මානා ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
මාහරගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
පහල මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
ඉහළ මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
කෝඳුරුවාවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
මාහින්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
සියඹලාවලාන ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
බෝපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ඉහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
පහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
මත්තේගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
වැල්ලෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
හුදෙකලා කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment