කොරෝනා ප්‍රභේද 6 ක්‌ ශ්‍රී ලංකාවේ

කොරෝනා ප‍්‍රභේද හයක් මෙරට පැතිරී ඇතැයි මේ වන විට සොයාගෙන ඇත. මින් දකුණු අප‍්‍රිකානු කොරෝනා ප‍්‍රභේදය සොයාගෙන ඇත්තේ රෝගී අයකුගෙනි. ඉන්දීය කොරෝනා ප‍්‍රභේදය නිරෝධායන කඳවුරක සිටි තැනැත්තකුගෙන් සොයාගෙන ඇත.
 
 කොළඹ, කුරුණෑගල, කළුතර, මහනුවර, පොලොන්නරුව, මන්නාරම යන නගරවල සිටි කොරෝනා රෝගීන්ගෙන් එම කොරෝනා ප‍්‍රභේද හමු වී තිබේ.
 
 කොළඹ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකට ඇතුල්කළ දසදෙනකුගෙන් බී. 1617 ප‍්‍රභේදය හමුවී ඇති අතර එය ඉන්දියාව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත.

Related posts

Leave a Comment