ජලාශ 10ක් වාන් දමයි – 20,000කට පීඩා

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු ඩී. අබේසිරිවර්ධන මහතා පැවසුවේ අධික වැසි තත්වය හේතුවෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින ප්‍රධාන ජලාශ 10 ක් මේ වනවිට වාන් දමමින් පවතින බවයි.  කැලණි, කළු, ගිං, නිල්වලා යන ගංගා සහ මහ ඔය හා අත්තනගලු ඔය මේ වනවිටත් පිටාර ගලමින් පවතී.  එමෙන්ම දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක රැසකට මේ වනවිට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඇතිවූ ආපදා නිසා මියගිය ගණන 4ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ. ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ, පවුල් 5,465කට අයත් පුද්ගලයින් 20,018කට වැඩි පිරිසක් ඉන් පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි. හානි සිදුව ඇති නිවාස ගණන 250කි.  කෑගල්ල, කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ, කුරුණෑගල, ගාල්ල සහ මාතර යන දිසත්‍රික්කවල ජනතාව එලෙස පීඩාවට පත්ව තිබේ.

Related posts

Leave a Comment