ඔබතුමා කතානායක ද? නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායක ද? – අනුර කතානායකගේ ඩි‍යුටිය මතක් කර දෙයි

ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර ඊයේ(12) පාර්ලිමේන්තුවේ දී උණුසුම් සංවාදයක් ඇති වුණා.

මුදල් අමාත්‍යවරයා පසුව අදහස් පළ කිරීම ආරම්භ කළ අතර අනුර කුමාර මන්ත්‍රීවරයා එහිදී පැවසුවේ, මුදල් අමාත්‍යවරයාට පැවරී ඇත්තේ, ගැසට් නිවේදනය පිළිබඳ තමා විමසූ පැනයට පිළිතුරු දීම මිස වෙනත් කතා සිදු කිරීම නොවන බවයි.

එහිදී කතානායකවරයාගේ අවධානය යොමු කරවමින් අනුර කුමාර මන්ත්‍රීවරයා මෙලෙස ප්‍රකාශයක් සිදු කළේ ය.

”ඔබතුමා ඔහොම හැසිරෙන්න එපා. බලාගෙන ඉන්නෙ ඔබතුමාගේ ඔය මුලසුනේ කාර්යභාරය ගැන, අඩුම තරමෙ ඔබතුමා ඒක නතර කරන්න ඕන ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා මතු කරන කොට මට ඉඩ දෙන්න ඕන. ඔබතුමාගේ ඩියුටිය ඒක. ඔබතුමා ආණ්ඩු පක්ෂයෙ සංවිධායකයෙක් නෙවෙයි. ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවෙ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන මුලසුනේ ප්‍රධානියා. එක්කො ඔබතුමා ඒ විකාරෙ නවත්තන්න ඕන..”

Related posts

Leave a Comment