ගම්පහ අවතැන්වූවන් ගලවා ගැනීමට හමුදාව එක්වෙයි (Photos)

යුද හමුදාපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි,  පවතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් අවතැන්ව සිටින ජනතාව සඳහා සහන සැලසීමේ කටයුතු හමුදා භටපිරිස් විසින් දීප ව්‍යාප්තව සිදුකරනු ලබයි. ඊයේ (15) දින ගම්පහ ප්‍රදේශයේ අවතැන්ව සිටි ජනතාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා 06 වන කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවේ භටපිරිස් විසින් සහන සැලසීමේ හා ගලවා ගැනීමේ ක්‍රියාන්විත රැසක් සිදු කරන ලදී.

Sri Lanka : Sri Lanka Army troops rushed to rescue flood victims in North
Sri Lanka Army leads flood relief work in the North - Sri Lanka Foundation
Sri Lanka Army Assists Flood Victims
Thousands of Army Troops Busy in Flood Relief Work | Sri Lanka Army
Army Troops Continue to Take Care of Flood Victims in Wanni, Kilinochchi,  East, Central and West | Sri Lanka Army
Army continues relief work
Image Gallery
Sri Lanka rushes aid to flood victims amid rising death toll | News | DW |  28.05.2017
Thousands of Army Troops Busy in Flood Relief Work | Sri Lanka Army

Related posts

Leave a Comment