බස්නාහිරට ඇතුළුවන – පිටවන ස්ථාන 14ක විශේෂ මෙහෙයුමක්

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ, බස්නාහිර පළාතට ඇතුළුවන හා පිටවන ස්ථාන 14ක් ආශ්‍රිතව විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක බවයි. පොලිස් ජංගම මුර සංචාර ද දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මකයි.

Related posts

Leave a Comment