සංචරණ සීමා අදත් ක්‍රියාත්මකයි


කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ පනවා ඇති සංචරණ සීමා අදත් ක්‍රියාත්මකයි. හෙට (17) අලුයම 4.00 ට මෙම සංචරණ සීමා ඉවත් වුවත් හෙට සිට මැයි 31 වනදා දක්වා සෑම දිනකම රාත්‍රී 11.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා කාලය තුළ මුළු දිවයිනටම සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. කෙසේ නමුත්, සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලසීමාවන් තුළදී ප්‍රාදේශීය වශයෙන් එළවළු, පළතුරු ඇතුලු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදාහැරීමට අවශ්‍ය නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් හෝ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා හරහා ලබාගත් අවසර පතක් මගින් ඒවා අලෙවි කිරීමට අවස්ථාව සළසා දී තිබෙ.

Related posts

Leave a Comment