ශ්‍රී ලංකාව කොංගෝ රාජ්‍යයෙන් එන්නත් ඉල්ලයි !

කොරෝනා මර්දනය සඳහා භාවිතා වන ඇස්ටර්සෙනිකා එන්නත් මාත්‍රාවන් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දිය හැකි දැයි කොංගෝ රජයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විමසා තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් කොංගෝ ජනාධිපතිවරයා වෙත විශේෂ යොමු කරමින් මෙම ඉල්ලීම කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත ඇස්ටර්සෙනිකා එන්නත් තොග කොංගො රාජ්‍යයේ තිබීම හේතුවෙන් එම තොගෙන් යම් ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට මෙම ඉල්ලීම කර ඇත.

මෙරට ඇස්ටර්සෙනෙකා එන්නත පළමු මාත්‍රාව ලබා ගත් අය වෙත දෙවන මාත‍්‍රාව ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සතුව එන්නත් මාත්‍රා නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම ඉල්ලීම කර තිබේ.

දැනට කොංගෝ රාජ්‍යයේ ලක්ෂ 13ක පමණක් එම එන්නත් අතිරික්ත තොගයක් ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

මේ හැර ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඕස්ට්‍රේලියාව ඇමෙරිකාව ජපානය සහ චීනය යන රටවලටද මේ ආකාරයෙන් ලිපි යවා ඇත.

Related posts

Leave a Comment