මුල්ලේරියාව රෝහලේ ඉදි කරන නව වාට්ටු සංකීර්ණය (Photos)

දිනෙන් දින ඉහළ යන කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවට සරිලන රෝහල් පහසුකම් ප්‍රමාණය සීමිත බැවින් එම පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේ ගුවන් හමුදාව විසින් ඉදි කෙරෙමින් පවතින නව වාට්ටු සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතා මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලට පැමිනියේය. මේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ගුවන් හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයෙන් සිදු කරන අතර, මේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පසුගිය මාර්තු මස 23 වැනි දින ආරම්භ කෙරිණි. එළැඹෙන ජූනි මස වන විට මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කර රෝහල් පරිපාලනයට භාරදීමට ගුවන් හමුදාව බලාපොරොත්තු වෙයි.

අඩි 20 x 20 වූ නාන කාමර සහ වැසිකිළි පද්ධතියක් සෑම වාට්ටුවකටම වෙන වෙනම ඉදිකරයි. මෙහි වාට්ටු පහක් ඉදි කරන අතර, එක් වාට්ටුවක් අඩි 100 x 30 ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත වෙයි. මේ රෝහල් වාට්ටු සංකීර්ණය ඉදිකිරීමේ කාර්යයෙහි ශ්‍රම දායකත්වය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන අතර, ඒ සඳහා 65 දෙනකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් අනුයුක්ත කර තිබේ. ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය අංශය පවසන්නේ මේ සියලුම ඉදි කිරීම් කටයුතු ගුවන් හමුදාපතිවරයාගේ සෘජු අධීක්‍ෂණය සහ මඟපෙන්වීම මත සිදු කරන බවයි.

Related posts

Leave a Comment