දිල්ලිය තවදුරටත් ලොක්ඩවුන්

දිල්ලියේ මහ ඇමැති අර්වින්ද් කෙජ්‍රිවල් සදහන් කරන්නේ ඉන්දියාවේ අගනුවර වන දිල්ලිය අගුලුදැමීම බලපැවැත්වෙන කාලය තවත් සතියක් දීර්ඝ කළ බවයි. ඒ අනුව මැයි 24වනදා දක්වා එම අගුලු දැමීම බලපැවැත්වෙනු ඇත. කොරෝනා දෙවන රැල්ලේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මේ වනවිට ආසාදිතයන් 36,18,458 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ. මේ තත්වය යටතේ අගුලු දැමීම පිළිබඳව තීරණය කළ බව මහ ඇමැතිවරයා අද සඳහන් කළ බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. අප්‍රේල් 20වනදා අගුලු දැමීමෙන් පසු, දිල්ලියේ අගුලු දැමීමේ කාලය දීර්ඝ කළ තෙවන් අවස්ථාව මෙයයි. අප්‍රේල් 26 සිට සතියක්, මැයි 3 වැනිද සිට සතියක් වශයෙන් මීට පෙර එම කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් රජයේ කාර්යාලවල අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින්ට  ගමන් කිරීමට අවසර ලැබේ. නගරයේ ජලනල හා විදුලි කාර්මික සේවා ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

Related posts

Leave a Comment