කොරෝනා අවදානම් කලාප සිතියම රතු වෙයි, හැමතැනම අවදානම්

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය විසින් මේ වන වි​ට මෙර​ට කොරෝනා රෝගීන්​ගේ ව්‍යාප්ති​ය දැක්වෙන අවදානම් කලාප සිතියම යාවත්කලීන කර තිබෙනවා. එහි දිවයිනේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ බොහොමයක් රතු පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වා ඇත්තේ අධි අවදානම් කාණ්ඩයට ඇතුළත් කරමින්. ආසාදිතයින් 100 ඉක්මවා වාර්තා වී තිබෙන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ මෙ​සේ රතු පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වා තිබෙනවා. අවදානම අඩු සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ කොළ පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වා ඇති අතර, එම පැහැයෙන් යුත් කොට්ඨාශ ගණන 25කට ආසන්නයි. කහ පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වා ඇති එකඳු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ​හෝ වාර්තා වී නොමැති ප්‍රදේශ ලෙස දැක්වෙන්නේ මාන්තෙයි උතුර සහ වැලිඔය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ දෙ​ක පමණයි.

එම අවදානම් කලාප සිතියම පහතින්.

Related posts

Leave a Comment