තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා ඉවතට

දිස්ත්‍රික්ක 7 කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 36 ක් හුදෙකලා බවින් ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව හුදෙකලා බව බවත් කළ ප්‍රදේශ පහතින්.

Related posts

Leave a Comment