ප්‍රදීප් ගුණවර්ධන කොවිඩ් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලේ ඔහු ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට ඇත.

ලක්සල සහ සළුසල සභාපති ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රදීප් ගුණවර්ධන මහතා කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලේ ඔහු ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට ඇත.

Related posts

Leave a Comment