ලන්සාගෙන් විමල්ට නියෝගයක් – ඉන්න බැරිනම් යන්න කියයි

ආණ්ඩුව ඇතුළේ සිට විපක්ෂයේ කාර්ය කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැති බවත් ආණ්ඩුවේ සිටීමට නොහැකි නම් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී යන්නැයි විමල් වීරවංශ මහතාට දන්වන බව රාජ්‍ය ඇමති නිමල් ලංසා පවසයි.

ආණ්ඩුව තුල එක්ව තීන්දු ගැනීමෙන් පසු එළියට පැමිණ එය විවේචනය කිරීම ගැලරි චූන් කිරීමක් බවත් කිසියම් දෙයකට එකඟ විය නොහැකි නම් එය කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ විසඳාගත යුතු බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් ඇමතිවරයා මෙසේ සඳහන් කරන ලදී.

Related posts

Leave a Comment