විශ්ව රූ රැජින කිරුළ මෙක්සිකානු රූ රැජිනිය ඇන්ඩ්‍රියාට

69 වන විශ්ව රූ රැජින ලෙස මෙක්සිකානු රූ රැජිනිය වන ඇන්ඩ්‍රියා ඊයේ (17) අභිශේක ගැන්විණි. මෙම තරඟාවලිය ඊයේ ෆ්ලොරිඩාවේ පැවැත්වුණු අතර පසුගිය වර්ෂයේ කිරුළ දිනූ දකුණු අප්‍රිකානු රූ රැජින සොසාබිනි ටුවන් විසින් ඇන්ඩ්‍රියා හට කිරුළු පැළඳවීය කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ලෝක රූ රැජින තරඟවලිය කල් දැමීම සිදුවිය  රටවල් 73 ක තරඟකාරීයන් පරාජය කරමින් ඇන්ඩ්‍රියා 2020 විශ්ව රූ රැජිණ ලෙස අභිසෙස් ලැබීය මෙම තරඟවලියේ දෙවන ස්ථානය බ්‍රසීලයට ද තුන්වන ස්ථානය පේරූ රාජ්‍යයට ද හිමි විය

Related posts

Leave a Comment