අද සිට නිරෝධායන නීති දැඩි වේ

අද (17) සිට නිරෝධායන නිතී දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා නිවේදනය කරයි

ඒ අනුව නිරෝධායන රිතී කඩ කරන පුද්ගලයන් මෙන්ම නිරෝධායන රිති කඩ කරමින් පුද්ගලයන් ගමන් ගන්නා වාහන ද අත්අඩංගුවට ගන්නා බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කරයි

ඊයේ දිනයේ ද නිරෝධායන නිතී උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 262 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 30 වනදා සිට නිරෝධායන නිති උල්ලංඝනය කරමින් පුද්ගලයන් 9850 ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත

Related posts

Leave a Comment