දින 10න් ඇඳන් 10000ක් ව්‍යාපෘතිය සම්පුර්ණ කෙරේ

කොවිඩ් රෝගීන්වෙනුවෙන් රට පුරා ක්‍රියාත්මක වූ දින 10න් ඇඳන් 10000ක් ව්‍යාපෘතිය ඊයේ (16) දිනයේ සම්පූර්ණ කිරීමට ඊට ස්වෙච්ඡාවෙන් සම්බන්ධවූ තරුණ තරුණියෝ සමත්වී ඇත.

ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්ක සපුරාලීමට ජාතික තරුණ සේවා සභාව හා ජාතික යොවුන් සේනාංකය පෙරමුණ ගත් අතර ඊට රාජ්‍ය ආයතන හා විවිධ ස්වෙච්ඡා සංවිධාන පුළුල් දායකත්වයක් ලබා දී තිබේ.
දින 10න් ඇඳන් 10000ක් ව්‍යාපෘතිය පසුගිය 07 වැනිදා ආරම්භ වූ අතර අද වනවිට එම ඉලක්කය පසුකර යමින් අලුතින් ඇඳන් 16000ක් පමණ සකස් කිරීමට සමත් වී ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඔස්සේ බොහෝ රෝහල්වල අලුත් වැඩියා කටයුතු සඳහා ද තරුණ තරුණියන් යොමු වී ඇති අතර පහසුකම් සහිත අතිරේක වාට්ටු සංකීර්ණ 13ක් අලුතින් රෝහල්වලට එක් වී තිබේ

Related posts

Leave a Comment