කොවිඩ් අරමුදලේ ගිණුම් විගණනය ජාතික විගණන කාර්යාලයට භාර දෙයි – ජනපති ට්විටර් සඳහනකින් කියයි

කොවිඩ් – 19 (ඉටුකම) සෞඛ්‍ය හා සමාජ අරමුදලේ ගිණුම් විගණනය කිරීම සඳහා ජාතික විගණන කාර්යාලය වෙත බාරදී ඇතැයි අරමුදලේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය කියයි.

මේ වනවිට අරමුදලේ ඇති 1, 360,922,969.24 ක මුදල එන්නත්කරණය සඳහා යෙදවීමට තීරණය කර ඇතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ට්විටර් අඩවියේ සඳහන් කර ඇත.

අරමුදලට බැරවූ මුළු මුදල 1,752,402,793.24 කි. මේ වනවිට ඉන් වැයකර ඇති මුදල රුපියල් 391,479,824.00 ක් වේ. එය සමස්ත එකතුවෙන් සියයට 23 කි. ඉතිරිව ඇති ශේෂය එන්නත්කරණය සඳහා වැයකිරීමට අපේක්‍ෂිත අතර එය එන්නත් අවශ්‍යතාවයෙන් කුඩා ප‍්‍රමාණයකි. එහෙත් දැනට පවතින මුදල එන්නත්කරණය සඳහා යෙදවීමේ වැදගත්කම අරමුදලේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් පෙන්වා දී ඇත.

පී. සී. ආර්. පරීක්‍ෂණ සිදුකිරීමට රුපියල් 42,605,812.00 ක් ද, දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා 67,543,967.00 ක් ද, නිරෝධායන කටයුතු සඳහා 38,031,065.00 ක ද , පරිපාලන වියදම් සඳහා 3,000.00 ද මේ වනවිට වියදම් වී ඇත.

එන්නත් ආශ‍්‍රිත වියදම් ලෙස 41,545,980.00 ක් ද ගිලන් රථ 10 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා 1,94,000,000.00 ක් ද, දැඩි සත්කාර ඇඳන් මිලදී ගැනීම සඳහා 7,750,000.00 ක් ද ගෙවීමට ඇත.

මෙම සියලූම වියදම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ යුද හමුදා මූලස්ථානය මගින් ගෙවා ඇති අතර ජනතාව, දේශීය ආයතන කිහිපයක්, විදේශයන්හි පදිංචි ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් මෙම අරමුදලට දායක වී ඇත. මෙම අරමුදලට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන හෝ සංවිධාන දායක වී නැත.

Related posts

Leave a Comment