ඉන්දියාවේ ස්වදේශ කටයුතු ඇමති ලංකාවේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට එන්න සූදානමක්


ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට පිවිසීමට තමා අපේක්ෂා කරන බව ස්වදේශ කටයුතු ඇමති අමිත් ෂා ඉන්දීය මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබේ.‍

ඔහු නියෝජනය කරන්නේ ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර  මෝදිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂයයි.

Related posts

Leave a Comment