අගමැති උපදෙසින් කතරගම පැරණි කඩ වෙනුවට නව වෙ‍ෙළඳසල්

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඇමැති, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් අනුව කතරගම නගර සංවර්ධන සැලසුම යටතේ කතරගම ඩිපෝව ඉදිරිපිට පිහිටි පැරණි වෙළඳසල් වෙනුවට නව වෙ‍ෙළඳසල් ලබාදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ආරම්භ කර තිබේ. කතරගම නගරයේ තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝව ඉදිරිපිට පිහිටි පැරණි කඩ කාමර වෙනුවට ඉදි කළ නව කඩ කාමර 233 ක් මේ වනවිට එම පැරණි කඩ කාමර හිමියන්ට ම පවරා අවසන් බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. මෙසේ ලබාදුන්නේ, “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන යටතේ 2020 – 2030 කතරගම නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මඟින් ඉදිකිරීමට යෝජිතව තිබූ කඩ කාමර 353 න් සාදා නිමකළ කඩකාමර සමූහයකි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඇමැති, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම අනුව නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම සහ ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් මේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒ අනුව ඉතිරි කඩ කාමර 120 ඉදිකර මේ වසර ඇතුළත භාරදීමට සැලසුම් කර ඇති බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියි. ඉතා පුළුල් සහ දැවැන්ත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් වූ කතරගම නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කතරගම සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ජන ජීවිත සහ ඒ හා සබැඳි අනෙක් සියලුම අංශත් විශාල යහපත් පරිවර්තනයකට ලක් කරමින් ව්‍යාපෘති 19ක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර පැරණි කඩ කාමර වෙනුවට නව කඩ කාමර ඇතුළත් නව වෙ‍ෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම එහි එක් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරෙයි.

මේ නව වෙ‍ෙළඳසල් අඩු මුදලකට පැරණි කඩ කාමර හිමියන්ටම ලබා දෙන අතර කඩ කාමර වෙනුවෙන් මාසික කුලී මුදලක් අය කෙරෙන අතර එම මුදල රුපියල් 3,000 ත් 5,000 ත් අතර සීමාවක පවතියි. මේ මාසික කුලී මුදල කඩ කාමර පිහිටි ස්ථානය, වෙළෙඳාම් වර්ගය, මාසික අලෙවිය යන සාධක තුන මත පිහිටා අය කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර ඇත. වසර මුළුල්ලේම ක්‍රියාත්මක වන කතරගම වෙ‍ෙළඳපළ පූජාවට්ටි, විසිතුරු භාණ්ඩ, රසකැවිලි සහ සෙල්ලම් බඩු වැනි අංගවලින් සමන්විතව වෙයි.ඒ අතරම වන්දනාකරුවන්ට නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම හා අතරමැදි කටයුතුවල යෙදීමේ අවස්ථාවලින් ද වෙළඳපළ පිරී තිබේ.එමෙන්ම පූජා භාණ්ඩ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා කුලී රථ සේවා සැපයෙන ස්ථානවලින් මෙන්ම කෘෂිකාර්මික අස්වැන්නෙන් ද මේ කතරගම වෙ‍ෙළඳපළ පිරී පවතී.

මේ අනුව කතරගම නගර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය නිසිලෙස කළමනාකරණය නොවූ ඍජු සහ වක්‍ර ආදායම් උපයන මාර්ග රැසක් ක්‍රියාත්මක වන නගරයක් බවට හඳුනාගෙන තිබේ. මේ වෙළඳසල් ලබාදීමට අමතරව කතරගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී. කතරගම නගර සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ප්‍රදේශයේ දැනට පවතින දියුණු කළ හැකි ආර්ථික සංවර්ධනය ක්‍රමවත් සහ වැඩිදියුණු කිරීම, එමඟින් කතරගම පදිංචිකරුවන්ගේ, වෙළඳුන්ගේ, නිෂ්පාදනයන්ගේ ජීවන රටාව උසස් කිරීම සහ බැතිමතුන් හට පහසු මෙන්ම පූර්ණ සේවාවන් සැපයීමට අවස්ථාව ලැබෙන බවට ද හඳුනාගෙන තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඇමැති, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම අනුව නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම සහ ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති, වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ හර්ෂාන් ද සිල්වා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි ප්‍රසාද් රණවීර යන මහත්වරුන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

Related posts

Leave a Comment