මුලතිව් ආරක්ෂාව දැඩි කෙරේ

මුලතිව් පළාතේ ආරක්ෂක අංශ ඊයේ (17) සිට මුලතිව් ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. යුද්ධයෙන් මිය ගිය පිරිස සැමරීමට විශාල පිරිසක් මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයට පැමිණෙන බවට ලැබී ඇති තොරතුරක් මත මුලතිව් ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව දැඩි කර තිබේ. මුලතිව් අධිකරණයෙන් වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර ජනතාව රැස් නොවන ලෙසත්, මිය ගිය පිරිස් සැමරීමට උත්සව පින්කම් සිදු නොකරන ලෙස දැනුම් දී ඇතත් සංවිධානාත්මක පිරිසක් එම නියෝග නොතකා අද (18) දින යුද්ධයෙන් මිය ගිය පිරිස සැමරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවට තොරතුරු ආරක්ෂක අංශවලට ලැබී තිබේ. කෙසේ වෙතත් ජනතාව ඒකරාශී කරමින් පින්කම් හෝ වෙනත් උත්සව සංවිධානය කරන පිරිස අත්අඩංගුවට ගැනීමට මුලතිව් ආරක්ෂක අංශ සූදානමින් සිටී.

Related posts

Leave a Comment