ඔත්තේ ඉරට්ටේ ක්‍රමවේදය රැකියාවට යන පිරිස්වලට බලපාන්නේ නැහැ – හමුදාපති

රැකියා සඳහා යන අයට ජාතික හැදුනුම්පතේ ඔත්තේ ඉරට්ටේ ක්‍රමවේදය අදාළ නැතැයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම පාලනය කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසනවා. සේවකයන් සිය ආයතනවලට ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන ප්‍රධානීන් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී ඇති බවත් බොහෝ ආයතන සේවයට කැඳවන්නේ මුළු සේවකයන්ගෙන් සියයට විසි පහක් පමණක් බවත් යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරනවා. ඔත්තේ ඉරට්ටේ ක්‍රමවේදය බලපාන්නේ පෞද්ගලික කාරණා වෙනුවෙන් නිවෙසින් බැහැරව යන අයට පමණක් බවත් ඒ ගමන් කළ හැක්කේ ද තම නිවස ආසන්නයේ පිහිටි වෙළඳසලට පමණක් බව යුද හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Related posts

Leave a Comment