තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා බවින් ඉවතට

කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 4 කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 08ක් වෙත පැනවූ හුදෙකලා කිරීම ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බවයි.

හුදෙකලා බවින් ඉවත් කරන ලද ප්‍රදේශ පහතින්.

Related posts

Leave a Comment