පාසල් ඉක්මනින් විවෘත කිරීමට කළ යුතු දේ අධ්‍යාපන ඇමති කියයි

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පවසන්නේ පාසල් ඉතා ඉක්මනින් විවෘත කිරීමට නම් පාසල් තුළ අවශ්‍ය සෞඛ්‍යාරක්ෂණය සුරක්ෂිත කළ යුතු බවයි. පාසල් ගුරුවරුන්ට එන්නත ලබාදීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමුකොට තිබෙන බවත් කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. මේ වනවිට බස්නාහිර පළාතේ ගුරුවරුන්ට එම අවස්ථාව උදාකර දී තිබෙන අතර ඉතා ඉක්මනින් අනෙකුත් පළාත්වල ද එම කටයුත්ත සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment