අද විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක්

අද (18) සවස 6.00 ට විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිත බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී.

Related posts

Leave a Comment