රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

මැයි 24 සහ 25 දෙදින රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ඒ බව දැනුම් දී ඇත

මෙම සිකුරාදා (මැයි 21) සිට දැඩි සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින නිසා ජනතාවගේ ආරක්‍ෂාව සඳහා එම දින දෙක ද රජයේ විශේෂ නිවාඩු ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී තීරණය වී ඇත.

Related posts

Leave a Comment