ඌරුජුවා සහ කොස්ගොඩ තාරකගේ මරණ ගැන මානව හිමිකම් කොමිසම සොයයි

පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වෙඩිපහරට ලක්ව මියගිය ඌරුජුවා සහ කොස්ගොඩ තාරක සම්බන්ධව පූර්ණ වාර්තාවක් මෙම මස 30වැනිදාට පෙර ලබාදෙන ලෙස මානව හිමිකම් කොමිසම පොලිස්පතිවරයාට දැනුම්දී ඇත.

Related posts

Leave a Comment