රජයේ සේවක මැයි වැටුප 21දා

පවතින කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ ලබන සතියේ රටපුරා පනවන සංචරණ සීමා නිසා රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මැයි මස වැටුප 21වැනිදා ලබාදෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි

Related posts

Leave a Comment