ප්‍රේමලාල් සහ රිෂාඩ් පාර්ලිමේන්තු එයි

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රැඳවුම් නියෝග මත සිටින මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා අද(18) පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම සඳහා පැමිණ සිටිති.

Related posts

Leave a Comment