වරාය නගර කෙටුම්පතට සරල බහුතරය ප්‍රමාණවත් – ජී.එල් පීරිස්

අධ්‍යාපන ඇමැති, මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (18) ප්‍රකාශ කලේ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථීක කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත සරල බහුතරයකින් සම්මත කර ගත හැකි බවයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය යෝජනා කරන සියලු සංශෝධන කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත් කෙටුම්පතට, කමිටු අදියරේදී ඇතුළත් කළ හොත් සරල බහුතරයකින් එම පනත සම්මත කර ගත හැකි බව එම නඩු තීන්දුවේ ඉතාමත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද ඇමැතිවරයා පැවසීය. ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මතු වූ කරුණකට ඊයේ (18) පිළිතුරු දෙමිනි.

මෙම පනත සම්මත කර ගැනීමට තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්‍ය බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇතැයි වැරදි මතයක් රට පුරා පැතිර යන බවත් නියම තත්ත්වය එය නොවන බව ද ඇමැතිවරයා කිවේය. ශ්‍රේෂ්ධිකරණයට රජය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සංශෝධන රැසක් ඉදිරිපත් කළා. එම නඩු තීන්දුව කියවා බැලුවොත් එහි පැහැදිලිවම තිබෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එය පිළිගෙන තිබෙන බව. එම සංශෝධන, කමිටු අදියරේදී පනතට ඇතුළත් කළ හොත් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සරල බහුතරයකින් මෙම පනත සම්මත කර ගත හැකි බව එම නඩු තීන්දුවේ ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා යැයිද කීවේය.

එතකොට රජය වෙනුවෙන් මම ඊයේ ප්‍රකාශ කළා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය යෝජනා කරන සියලු සංශෝධන රජය පිළිගන්නවා කියලා. බ්‍රහස්පතින්දා දවල් වරුවේ කමිටු අදියරයේදී සභානායකතුමා ඒවා යෝජනා කරනවා. එතකොට ඒවා නීතියට අන්තර්ගත කළ පසු විශේෂ බහුතරයක් කිසිසේත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ජනමත විචාරණයක් කිසිසේත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සරල බහුතරයකින් මෙම පනත සම්මත කර ගන්නට පුළුවන්. යැයි ද ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment